Türkiye Cumhuriyeti

Darüsselam Büyükelçiliği

Büyükelçilik

Olağanüstü Hal ilan edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2016/9064

Anayasanın 120'nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 21/7/2016 Perşembe günü saat 01.00’dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi; Milli Güvenlik Kurulu’nun 20/7/2016 tarihli ve 498 sayılı tavsiye kararı gözönünde bulundurularak Bakanlar Kurulu’nca 20/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.